Medlemskontigent 2018;


kr. 200 for enkeltmedlem

kr. 500 for familie. NB. Du må selv varsle klubben om at du ønsker familiekontingent, send beskjed til medlem@ottestadil.noAktivitetsavgiften for 2018 er fastsatt slik:

Avgiften er en årsavgift. dvs at det ikke er anledning til å betale for kun den delen av året du er med. Imidlertid er det slik at om spilleren er med bare høstsesongen, betaler spilleren kun Delbetaling 1. Forskjellen skyldes avgifter og kostnader beregnes utfra vårsesongen.


Aldersgruppering Faktureres 15. mars Faktureres 15. august
Barnefotball Delbetaling 1 Delbetaling 2 Sum
J/G 6 600 800 1400
J/G 7 900 1200 2100
J/G 8 900 1200 2100
J/G 9 90012002100
J/G 10 900 1200 2100
J/G 11 1100 1500 2600
J/G 12 1100 1500 2600
Ungdomsfotballen Delbetaling 1 Delbetaling 2 Sum
J/G 13 1900 1700 3600
J/G 14 2100 1400 3600
J/G 15 2400 1600 4000
J/G 16 2400 1600 4000
J/G 17 2500 1700 4200
J/G 18 2500 1700 4200
J/G 19 2500 17004200

Det er ingen søskenmoderasjon på aktivitets avgifter. p.t. men styret ser på muligheten for om dette kan  innføres i klubben.


Aktivitetsavgiften skal dekke følgende:

- Cup-støtte hvorav en er Stangemesterskapet

- Drift og vedlikehold av Idrettsparken

- Drift og vedlikehold på HIAS

- Drakter

- Lagsutstyr og lagsbagger

- Førstehjelp, isposer og sportstape

- Honorar til dommere

- Spillerforsikringer

- Lags-påmelding krets

- Kretsavgifter, sone- og kretslag

- Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte

(ikke uttømmende)

Det er vedtatt at alle medlemmer skal yte 10 timer dugnad for Ottestad IL fotball hvert år. Dette kan være søppelplukking, kioskvakt, vakt på arrangementer, lotteri (stand mm) evt det Ottestad IL fotball finner mest formålstjenlig.Barnefotballen bistår ellers med salg av julekalendere. 50 kr/stk. 10 kalendere for første barn - 5 kalendere ekstra per barn hvis man har flere barn. i klubben.

Dugnader for eget lag kan komme i tillegg, dette er penger som går i lagkassa og brukes til eget forgodtbefinende, så som innendørscuper, avslutninger og lignende.  Klubben plikter å ha kontroll med all økonomi som berører aktiviteten og det skal derfor føres årlig regnskap over lags-konti til det enkelte lag, som skal sendes inn ved sesongavslutning hvert år.


De som ikke betaler eller deltar på dugnad kan bli utestengt fra aktiviteter.

NB! Dersom noen skulle ha problemer med innbetaling av avgiften innen tidsfrist, send en søknad til leder Glenn Skjæret (gis@nhk.no), med ønsker om utsettelse, oppdeling eller refundering av avgifter – kort beskrivelse av situasjonen - og vi behandler søknaden på kort tid. Søknaden behandles av Daglig leder i Idrettslaget, Leder for OIL Fotball og Sportslig Leder i OIL Fotball i sammen – alle tre er pålagt taushetsplikt.

Spiller vil ikke bli registrert i FIKS og kan ikke delta i aktiviteter som kamper og turneringer dersom treningsavgiften ikke er betalt - Spillere som ikke er registrert i FIKS er ikke  tilknyttet spillerforsikring og forsikringsordning i NFF som alle er pålagt å ha.  Drakt skal da heller ikke deles ut med bakgrunn i dette før avgift er betalt.

Styret

Powered by: Bloc