Aktivitetsavgiften for 2017 er fastsatt slik:

Avgiften er en årsavgift. dvs at det ikke er anledning til å betale for kun den delen av året du er med. Imidlertid er det slik at om spilleren er med bare høstsesongen, betaler spilleren kun Delbetaling 1. Forskjellen skyldes avgifter og kostnader beregnes utfra vårsesongen.


Barnefotballen:

Årsavgift:

Delbetaling 1:
J/G 7-10 år kr 900,-

J/G 11-12 år kr 1.100,-


Delbetaling 2 med frist 25.06. :

J/G 7-10 år kr 700,-

J/G 11-12 år kr 1.000,-


Ungdomsfotballen:

Delbetaling 1:

J/G 13 Kr 1.900,-

J/G 14 Kr 2.100,-

J/G 15/16 Kr 2.400,-

J/G 17/19 Kr 2.500,-

Delbetaling 2 med frist 25.06. :

J/G 13 Kr 1.000,-

J/G 14 Kr 1.000,-

J/G 15/16 Kr 1.000,-

J/G 17/19 Kr 1.200,-

Det er ingen søskenmoderasjon på aktivitetsavgifter.


Aktivitetsavgiften skal dekke følgende:

- Flere cuper pr. sesong hvorav en er stangemesterskapet
- Vedlikehold av baneanlegg
- Baneleie på HIAS
- Honorar til dommere
- Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.

I tillegg skal alle medlemmer skal yte 10 timer dugnad for Ottestad IL fotball hvert år. Dette kan være søppelplukking, kioskvakt, vakt på arrangementer, lotteri (stand mm) evt det Ottestad IL fotball finner best.


I Barnefotballen deles ut 1 stk ball til de som starter på fotball uten å ha vært med tidligere dvs årets 7 åringer. I tillegg får de som går over fra 3'er ball til 4'er ball 1 stk ball.

Barnefotballen selger i tillegg julekalendere. 50 kr/stk. 10 kalendere for første barn - 5 kalendere ekstra per barn hvis man har flere barn. 

Dugnader for eget lag kan komme i tillegg, dette er penger som går i lagkassa og brukes til cuper, avslutninger og lignende. Ikke en del av klubbdriften.


De som ikke betaler eller deltar på dugnad kan bli utestengt fra aktiviteter.

NB! Dersom noen skulle ha problemer med innbetaling av avgiften innen tidsfrist, ta kontakt med styret da vi er fleksible med oppdeling av faktura. Dette er viktig i forhold til at lagleder har fått instruks om å ikke dele ut fotball og drakt før avgift er betalt.
I tillegg kommer selvfølgelig medlemskontingent til Ottestad Idrettslag.
Powered by: Bloc