Dommerbetaling ungdom og senior

Dommere til ungdoms- og seniorkamper settes opp av fotballkretsen (med unntak av JG13 år 2.divisjon, der benyttes klubbdommere på samme måte som i barnefotballen)


Dommerregning

Dommerregninger sendes (helst direkte fra dommer) til dommerbetaling@ottestadil.no

Benytt standard dommerskjema fra NFF. https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/dommer/relevante-skjemaer/


NB: Lagleder i Ottestad må sjekke at skjema er riktig utfylt:

- Hvilke lag har spilt kampen

- Hvem har dømt

- Er personnummer og kontonummer leselig?

- Er oppgitte summer riktig ift. riktig honorar og reise

- Er skjema summert riktig


Treningskamper med innleid dommer dekkes av klubben etter samme satser som ordinære kamper. 

Dommersatser: https://www.fotball.no/globalassets/krets/indreostland/eivind/dommerhonorar-2019.pdf

Levert av IdrettenOnline