Endelig på vei mot å bli kvalitetsklubb

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Apr 2018

Da er vi i gang!

Ottestad IL Fotball har i lang tid hatt et uttalt mål om å bli en sertifisert Kvalitetsklubb, og nå er vi endelig kommet i gang med 1. trinn!

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god struktur, god klubbutvikling og god styring, noe som vil forsterke samarbeidet og samholdet i klubben.

En godt strukturert klubb vil også enklere tiltrekke seg frivillige og gi grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle.

Disse 4 hovedområdene er

  • Aktivitet
  • Organisasjon
  • Kompetanse
  • Samfunns- og verdiarbeid

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb.

Totalt er det 20 kriterier som skal imøtekommes.

På NFF sin hjemmeside www.fotball.no/klubb-og-leder kan du finne informasjon om Kvalitetsklubb. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med konseptet og innholdet der.

I Ottestad IL Fotball var intensjonen å starte opp dette arbeidet våren 2017 etter at styret hadde hatt en grundig gjennomgang av konseptet og levert inn søknad til Indre Østland Fotballkrets. Imidlertid kom vi aldri ordentlig i gang – nå har vi imidlertid restartet prosessen

I gårdagens oppstartsmøte ble det understreket at det er prosessen i seg selv som er viktig, at utviklingen / forbedringen bør skje nær aktiviteten og med bred delaktighet fra klubbens medlemmer som igjen gir et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Vi ønsker å bygge kontinuitet og kultur i Ottestad IL Fotball.

Organisering er som følger; Styret har gitt Erik Longva og Ole Kolbjørn Kjørven mandat som Kvalitetsklubb- ansvarlige i klubben og fungere som koordinatorer og ledere i den forestående prosessen, sammen med en bredt sammensatt hovedarbeidsgruppe – denne ønsker vi minst skal dobble seg på kort tid og oppfordrer våre medlemmer til å melde seg.

Med oss som mentorer har vi fått Jann Millnar Eggen og Remy Uteng. Jann er tidligere styreleder i Elverum Fotball, hvor han har ledet tilsvarende prosess – og bygd klubb sten for sten de fire siste år. Jann benyttes ellers som lederutvikler gjennom NFF Indre Østlands fotballederkurs (Fotballederkurs 1 og 2) og veileder og klubbutvikler i NFF Indre Østland for NFFs "Kvalitetsklubb. Remy har tung erfaring fra fotballens indre. Han har jobbet i NFF siden 1996 og har som en del av NFF hatt ansvar innen klubbutvikling siden 2001. Vi har med andre ord fått med oss to meget rutinerte og kompetente karer som vil hjelpe oss å komme igjennom dette løpet.

Hva angår organisering av det praktiske arbeidet, så vil det skje gjennom grupper og enkeltpersoner som jobber med ett eller flere kriterier løpende. Styret har som målsetning at hovedarbeidsgruppa skal være bredt sammensatt og ønsker flest mulig involvert i arbeidet med å utforme den fremtidige klubbverdagen vår. Dette gjør vi ut fra den grunntanken at Kvalitetsklubb er like mye en prosess som et resultat, og at dette gjør det lettere å implementere kriteriene ute i klubbverdagen etter hvert som de blir godkjente av IØFK.

Vi kommer tilbake til organisering av arbeidet når vi har gjennomført en status-analyse og ser omfanget klart.

Fremdrift er viktig, i hvilket tempo er mindre viktig. Ottestad IL Fotball har mye på plass allerede, men en del er modent for revisjon, noe må tilpasses den nye fotballtiden og mye må opparbeides fra bunnen av og implementeres i klubbhverdagen vår. En god struktur i alt er et viktig fokusområde. Første trinn er derfor å gjøre en analyse av hva vi har og hvor vi står – i forhold til hvor vi ønsker at vi skal være og hva vi trenger for å komme dit. Erik og Ole Kolbjørn vil ta tak i dette arbeidet først.

Utredende- og forberedende arbeider er ellers så smått igangsatt innenfor flere kriterier av styret. Primært handler det om ressurser og nødvendig ivaretagelse av områder som Kompetanse, Materiell, Sportslig utvalg, Treneransvarlig, Organisering og organisasjonsutvikling i klubben, Økonomistyring, Politiattest og Fair Play. Medlemmer av styret har også utført innledende arbeid på flere andre kriterier. Alt dette skal også med i analysen for å se om ting bør gjøres annerledes i vår klubb.

Vi håper å kunne komme i gang med alle øvrige kriterier i løpet av våren og sommeren, men har ikke satt en fremdriftsplan og målsetning om når vi skal klare å ferdigstille alle 20 kriterier. Vi er mer opptatt av å gjøre ting riktig, enn når vi er ferdig.

Det er mye som skal gjøres og vi trenger mange til å bidra. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer som ønsker å bidra kontakter Erik Longva 959 81 346 / elongva@hotmail.com eller Ole Kolbjørn Kjørven 981 30 292 / ole.kjorven@inn.no. De som innehar kompetanse eller meninger om hvordan klubben bør håndteres eller driftes innenfor enkelte områder, meld dere på – eller meld i hvert fall i fra.

Målsetning for Kvalitetsklubb-satsing i Ottestad IL Fotball

Å tilby idrettsaktivitet for Ottestads barn, unge og voksne medfører et samfunnsansvar som vi ønsker å ta på alvor og utvikle. Vi vil gi like muligheter for jenter og gutter og jobbe for at våre idrettsaktiviteter er en god integreringsarena hvor alle er like mye verdt. Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, og i tråd med NFF verdier.

La kvalitetsklubbsatsingen bli en prosess der vi sammen løfter OIL Fotball –


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.