Fantastisk Ungdoms-fotballkveld på HIAS Kunstgressanlegg

Postet av Ottestad IL den 16. Mai 2018

Mandag 14.05 ble det arrangert Ungdoms-fotballkveld på HIAS.

 

Kurset var for alle som er involvert i ungdomsfotball i klubben og 9 stykker møtte – det var det ingen av dem som angret på i ettertid.

Kursveileder Håkon Lihagen har en enorm erfaring å øse av med lang fartstid i fotballen som bl. a. forbunds-ansatt spillerutvikler i Indre Østland Fotballkrets og som tidligere trener for Jenter 17-landslaget. Han la opp til en teoridel med dialog og åpne diskusjoner, knyttet til hvordan klubben og de enkelte trenere løste - eller så for seg å løse - ulike situasjoner de sto ovenfor i ungdoms fotballen. Verdier var et sentralt begrep og Lihagen var klar på at hvert enkelt lag bør jobbe frem sine verdier. Hva skal vi være; for hverandre, som lag og som del av en klubb og et samfunn – hva er viktig for oss i denne gruppa?

Differensiering og hospitering ble også debattert. Lihagen presiserer at det er viktig for å beholde bredden at spillerutvikling først og fremst skjer i moderklubben og i laget. Differensiering kan man få til i laget med enkle omrokeringer og tilpasninger i treningsøkt og i kamp. Hospitering handler om enkeltvis utfordring for de som trenger dette - for motivasjon og ferdighetshevingens skyld. Spilleren tilhører likevel alltid sin årgang og sitt lag. Når det gjelder spillerutvikling så kan dette også fint organiseres gjennom at flere av de ivrige samles på tvers av årganger og kjønn til felles trening og ferdighetsutvikling.

I praksisdelen kjørte Lihagen en knallgod økt med J2004 som markører og i løpet av en snau time kunne alle som var til stede, se at jentene fikk noen aha-opplevelser som hevet kvaliteten på den fotballfaglige utøvelsen mange hakk. Med fokus på stopp/pause i spillet der avgjørende elementer skulle påpekes og øves inn, samt god pedagogisk spørrende tilnærming hvor jentene selv fikk sette ord på situasjonen og hva de kanskje kunne ha gjort annerledes, oppnådde Lihagen akkurat det han ville i økta og vi fikk alle se progresjon. Økta som var lagt opp for denne kvelden, fokuserte på at man skulle tørre å utfordre 1 mot 1 for å skape et overtalls-moment ved hjelp av medspillere rundt ballfører. Viktigheten av å skape rom og bevegelse i forhold til medspiller med ball og utnytte mulighet for gjennombrudd. J2004 fant enkelte elementer nytt- og litt uvant i begynnelsen, men etter hvert som økta skred frem gikk ting kjappere og kjappere og flere og flere initiativ ble tatt på egenhånd ut fra ny-tilegnet kunnskap.

Målet med Ungdomsfotballkvelden er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. Ønsket er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet. Lihagen lyktes til det fulle med å nå oss trenere med sitt budskap og alle gikk vi hjem med noe ny balast i ryggsekken til bruk i egen fotballhverdag.

En stor takk til Håkon Lihagen for en lærerik kveld, markørene fra J2004 som gikk inn i oppgavene  med iver og innsats, Teresia Marton og Jostein Engh som gode tilretteleggere, samt alle fremmøtte trenere!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.