FAIR PLAY, holdninger og trenersamarbeid på tvers av årganger i Trenerforum

Postet av Ottestad IL - Fotball den 8. Nov 2019

Ottestad IL Fotball avholdt et engasjerende og spennende trenerforum 5. november med nærmere 30 deltagere fra de ulike årganger på plass. 

Etter innledning ved Sportslig ledelse Ole Kobjørn Kjørven og Malin Pedersen ble den første timen benyttet til gjennomgang og drøftelse av trenernes rolle i en FAIR PLAY sammenheng. FAIR PLAY-ansvarlig Glenn Skjæret gikk kort gjennom hva FAIR PLAY er og hvilke virkninger mangel på holdningarbeid kan få. Han pekte samtidig på at hovedtreneren, sammen med trenerteam,, som de ledende rollemodeller i lag og støtteapparat har det overordnede ansvar for å jobbe med holdninger i gruppa. Ikke minst skaffe frem et felles verdisett og omforente regler i laget som verktøykasse til å etterleve FAIR PLAY., videre sette et tydelig fokus på "respekt" for alle interessenter tilknyttet vår fotballfamilie. Skjæret understreket at gode holdninger i laget har ringvirkninger ut over oppførsel og omdømme. Gode holdninger er vesentlig for god utvikling av ferdigheter i lag og i klubb. Slik sett bør holdningsarbeidet speile hver dag på treningsfeltet og i kamp for  sikre utvikling og måloppnåelse. Skjæret pekte også på at en innsidens i sesong pr. lag kan virke som lite, men for klubben blir det da femti saker i året og det er ikke godt for vårt omdømme og heller ikke vår sponsorjakt. Derfor må FAIR PLAY-kontraktene danne grunnlag for det vi trener på i hverdagen, både spillere, trenere og støtteapparat, og ikke være noe vi signerer på en gang hvert år og er ferdig med det.

Etter gjennomgang ble det i grupper drøftet to oppgaver. Hvilke virkemidler har treneren til å lykkes med FAIR PLAY og Hvordan kan man sikre at man raskt får vognen på skinner igjen når man opplever et brudd på grunnleggende regler tilknyttet FAIR PLAY. Noen lag hadde egne verdisett, noen lag hadde benyttet FAIR PLAY-kontraktene (som alle spillere må signere) til å drøfte i lag - "hvilke regler skal gjelde for oss" og slik oppnådd bedre eierskap til regelsettet hos alle spillere. Et lag hadde et klokkeklart mantra "Best inne på banen, best utenfor banen" som handlet både om den sportslige målsetning så vel som det holdningsmessige. Om brudd forekommer ble det pekt på at det er viktig å straks signalisere at dette ikke er akseptabelt, samt ta en rask og avklarende samtale med enkeltspiller og lag for å understreke hva som er ok og ikke ok. Hva angår opptreden fra foreldre og publikum på sidelinjen så håper alle trenere tilstede på forumet at de også bidrar til god stemning og tar eierskap til en "voksen" tilnærming og kommunikasjon slik at Ottestad-Parken kan fortsette å være den "hyggelige"arenaen den er kjent for å være for de fleste i fotballfamilien. Slik sett er trenerne og lagets holdninger viktige all den tid publikum støtter opp om laget og tar "næring" i de signaler som gis fra den kanten.

Etter en kort pause entret Trenerveileder Tore Roseth podiet og tok for seg sin oppfatning og erfaring knyttet til trenersamarbeid på tvers. Roseth pekte på at samarbeidet mellom G14 og Junior, videre A-lag senior hadde fungert bra og hadde ellers samme oppfatning av de eldste jentene opp mot A-lag damer. Når det kom til utviklings-arenaer for de for ivrige i ungdoms-fotballen og for keepere så har vi imidlertid enda en vei og gå, men sportslig ledelse jobber videre sammen med trenerforum for også å finne gode løsninger for dette.

Dernest fortalte Mads Brannstorph med støtte fra de andre trenerne i A-lag damer hvordan de hadde jobbet med trenersamarbeid på tverrs i klubben og også utenfor klubben siden 2013 for å kunne tilby de som ønsket og hadde behov for utviklingsarenaer gode tilbud. Brannstorph pekte på at dette gjaldt for den siste 25% av mestringsmodellen hvor du bør møte utfordringer, og pekte på viktigheten av å kunne få tilhøre sin aldersgruppe minst 50% av tiden av sosiale årsaker, samt også få operere på arenaer i 25% av tiden med noe lavere ferdigheter hvor de kunne dominere og kjenne på ekstraordinær flyt. 

Med hensyn til å drive med flere idretter som en del av treningen ble det ansett som udelt positivt og det ble påpekt at det så langt det lar seg gjøre bør legges til rette for dette. Brannstorph pekte ellers på viktigheten av spillerkartlegging som grunnlag for treningsopplegg og målsetning og at de beste må passes på slik at trenings-belastning og total-belasning holdes mest mulig i balanse for å kunne oppnå effekt av trening og unngå skader eller utbrendthet. Brannstorph kunne fortelle at felles treninger lå på 2-3 i uka + kamp for A-damene, men med egentreninger og skole så var enkelte av jentene opp i 8-9 økter i uka, noe som gjør det ekstra viktig å planlegge trenings-ukene for de enkelte utøvere dette gjelder.

Oppsummert ble dette et lærerikt og flott trenerforum med finne diskusjoner og refleksjoner fra en oppegående og flott trenergjeng som alle ønsker det beste for Ottestad-fotballen. Trolig gikk ingen hjem uten å ha fått med seg noe de kan bruke i sin egen hverdag i forberedelser mot 2020-sesongen. Stor takk til alle som presenterte, trenere som stilte og ikke minst Ole Kolbjørn Kjørven og Malin Pedersen som sammen holder i det sportslige med stramme og vel- regisserte tøyler. Ottestad-fotballen blir utvilsomt bare bedre og bedre gjennom det vi sammen klarer å få ut av disse forumene. Vel blåst.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.