Ny hovedtrener på plass for A-laget!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Nov 2019


 

Hovedtrener Lars Hulleberg omkranset av Olav Ottinsen (Lagleder adm.) og Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig ).


I dag ble Lars Hulleberg presentert som ny hovedtrener for A-laget, i tillegg til trenerteamet rundt Lars og støtteapparatet. Støtteapparatet blir bestående av Olav Ottinsen (Lagleder adm.), Ulf Aasen (ass.trener og lagleder sportslig), Christer Sandvold (Materialforvalter) i tillegg til Arve Holst som har sagt seg villig til å bidra på keepersiden. Er det flere som ønsker å bidra inn mot A-laget så er det bare å ta kontakt med Ulf eller Olav - da det er mange funksjoner og roller som ellers ønskes bekledd. Det er et ønske og en målsetning å styrke støtteapparatet ytterligere, med flere som kan bidra i å gjøre A-lagsgruppa robust og slagkraftig inn mot kommende sesong.

Sportslig ledelse ved Ole K. Kjørven ønsket velkommen og innledet møtet med å peke på klubbens ønske for en A-lagstrener i OIL. To ting ble poengtert: 

  •  A-laget som utviklingsarena og spydspiss for klubbens beste spillere. En A-lagstrener må derfor vise interesse og engasjement for det som skjer i ungdoms- og juniorfotballen. 
  • En A-lagstrener må, som spillerne, ha ambisjoner på egne vegne og et ønske om å utvikle seg. Styret og sportslig ledelse har, sammen med Lars og assistenttrener Ulf Aasen, kommet til en felles forståelse for viktigheten av dette. Det lover godt for A-lagets rolle i klubben og det videre samarbeidet!

Hoveddelen av møtet var viet Lars sin presentasjon av hans tanker om neste sesong. Lars kunne presentere et  A-lagsapparat bestående av hovedtrener, ass.trener og keepertrener, i tillegg til besatte støttefunksjoner rundt laget. Noe gjenstår, men at mye allerede er på plass, lover godt! 

Videre presenterte Lars sine ideer om å etablere en åpen og inkluderende A-lagskultur både på og utenfor banen, også mot klubbens styre og øvrige lag. Om ambisjoner startet Lars med å vise til OIL sin posisjon gjennom historien, noe som tilsier at klubben på sikt bør ta mål av seg å etablere seg som et 3. divisjonslag, dvs. som det fremste nivå 3-laget i regionen (etter Ham-Kam og Brumunddal). 

Kommende sesongs målsetting er ikke satt. Det som er klart er at 4. divisjon blir langt tøffere med halveringen av avdelinger i 2019. Lars påpekte at dette vil kreve en bredere og bedre stall enn i år og han kunne fortelle at klubben er i prosess med å kontakte aktuelle spillere, fortrinnsvis spillere med OIL-fortid og regional tilhørighet. Flere ganger i presentasjonen understreket Lars nødvendigheten av å være i tett dialog med spillerne, både gjennom regelmessige spillersamtaler og på feltet. Spillersamtaler og spillerkartlegging blir da også en hovedsak for Lars og trenerteamet fremover.

Vi ønsker Lars, støtteapparatet og ikke minst spillerne lykke til! Saa, saa, saa....!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.