Hospitering hos J2006

Postet av J2007 den 12. Sep 2016

Hei,

Vi har fått tilbud om hospitering av 2 til 4 spillere på trening til Jenter 2006 ut over høsten. Dette tilbudet vil vi benytte oss av og sende noen ulike jenter fra gang til gang. Trenerteamet gjør i fellesskap vurdering av hvem som får tilbudet.

Kriterier

Treningene til J06 går fra 17.00-18.00 på mandager. Det vil derfor være vesentlig at jentene er fysisk utholdende nok til å tåle en økt på 2,5 time, da vi har trening samme dag med oppstart kl. 18.00. Ellers vektlegges de som tar øvelser lett og har fotballforståelsen på plass, videre viser modenhet i forhold til treningselementene og har fotballinteressen tykt liggende på utsiden. Vi må legge vurderinger til grunn som medfører at jenter hos oss kan stimuleres gjennom økte krav, uten at vi trekker ned nivået vesentlig på J06-treningene. Pr i dag har vi nok 10-12 spillere som oppfyller nevnte kriterier, vi ser imidlertid ikke noe problem i at denne gruppen raskt kan vokse seg større.

Evaluering vil skje fortløpende mellom trenerteamene i J06 og J07.


Differensiering

Norges Fotballforbund slår fast følgende;

Innenfor verdirammen som er satt, ønsker NFF å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.

Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag.