Dommere i barnefotballen (og 2. div. JG13)

Klubbdommere: I barnefotballen benytter vi våre egne klubbdommere. Husk at dette er ungdom under opplæring, akkurat som spillerne våre!

Dommeroppsett: (legges ut per halvår) Dommeroppsett høsten 2021 - oppdateres uke for uke

Følg facebookgruppa for dommere for løpende info: "OIL fotball klubbdommer" løpende info. 


Dommere ungdom og senior

Dommere til ungdoms- og seniorkamper settes opp av fotballkretsen (med unntak av JG13 år 2.divisjon, der benyttes klubbdommere på samme måte som i barnefotballen)


Dommerregning

Dommerregninger sendes (helst direkte fra dommer) til dommerbetaling@ottestadil.no

Benytt standard dommerskjema fra NFF. https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/dommer/relevante-skjemaer/


NB: Lagleder i Ottestad må sjekke at skjema er riktig utfylt:

- Hvilke lag har spilt kampen

- Hvem har dømt

- Er personnummer og kontonummer leselig?

- Er oppgitte summer riktig ift. riktig honorar og reise

- Er skjema summert riktig


Treningskamper med innleid dommer dekkes av lagkassa. (vanlig praksis er spleis med motstanderlag)

Dommersatser: https://www.fotball.no/globalassets/krets/indreostland/eivind/dommerhonorar-2019.pdf


Dommeransvarlig i Ottestad IL 2020:

Ivan Zhukov, 414 95 007, fotballdommer@ottestadil.no