Medlemskontigent 2021

Gjelder medlemskap i Ottestad Idrettslag. Alle må være medlem av idrettslaget for å drive aktivitet. Medlemskap betales kun en gang per år, selv om man er medlem av flere idrettsgrupper.

kr. 200 for enkeltmedlem

kr. 500 for familie. NB. Du må selv varsle klubben om at du ønsker familiekontingent, send beskjed til medlem@ottestadil.no


Aktivitetsavgiften for 2021

Aktivitetsavgift gjelder for den enkelte idrettsgruppe. For fotball er avgiften delt inn i to delbetalinger, en som faktureres i mars/april, en i august.

AldersgrupperingFaktureres 15. mars (ungdom) og 15. april (barn)Faktureres 15. august
BarnefotballDelbetaling 1Delbetaling 2Sum
J/G 6 OIL INTRO 1


J/G 7 OIL INTRO 2


J/G 890012002100
J/G 990012002100
J/G 1090012002100
J/G 11110015002600
J/G 12110015002600
UngdomsfotballenDelbetaling 1Delbetaling 2Sum
J/G 13190017003600
J/G 14210015003600
J/G 15240016004000
J/G 16240016004000
J/G 17250017004200
J/G 18250017004200
J/G 19250017004200
B-lag herrer
1500
1000
2500
A-lag herrer225022504500
A-lag damer + rekrutt250020004500

Det er ingen søskenmoderasjon på aktivitets avgifter. p.t. men styret ser på muligheten for om dette kan  innføres i klubben.


Aktivitetsavgiften dekker følgende:

- Deltakelse i Stangemesterskapet

- Cupstøtte til lagene (utgår i 2020 pga. korona og tap av dugnadsinntekter til fotballruppa)

- Drift og vedlikehold av Idrettsparken

- Drift og vedlikehold på HIAS

- Drakter

- Lagsutstyr og lagsbagger

- Førstehjelp, isposer og sportstape

- Honorar til dommere

- Spillerforsikringer

- Lags-påmelding krets

- Kretsavgifter, sone- og kretslag

- Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte

(ikke uttømmende)


Medlemsforpliktelser

Det er vedtatt at alle medlemmer skal yte 10 timer dugnad for Ottestad IL fotball hvert år. Dette kan være søppelplukking, kioskvakt, vakt på arrangementer, lotteri (stand mm) evt det Ottestad IL fotball finner mest formålstjenlig.

Barnefotballen bistår ellers med salg av julekalendere.

Dugnader for eget lag kan komme i tillegg, dette er penger som går i lagkassa og brukes til eget forgodtbefinende, så som innendørscuper, avslutninger og lignende.  Klubben plikter å ha kontroll med all økonomi som berører aktiviteten og det skal derfor føres årlig regnskap over lags-konti til det enkelte lag, som skal sendes inn ved sesongavslutning hvert år.

De som ikke betaler eller deltar på dugnad kan bli utestengt fra aktiviteter.

NB! Dersom noen skulle ha problemer med innbetaling av avgiften innen tidsfrist, send en søknad til daglig leder på post@ottestadil.no, med ønsker om utsettelse, oppdeling eller refundering av avgifter – kort beskrivelse av situasjonen - og vi behandler søknaden på kort tid. Søknaden behandles av Daglig leder i Idrettslaget, Leder for OIL Fotball og Sportslig Leder i OIL Fotball i sammen – alle tre er pålagt taushetsplikt.

Spiller vil ikke bli registrert i FIKS og kan ikke delta i aktiviteter som kamper og turneringer dersom treningsavgiften ikke er betalt - Spillere som ikke er registrert i FIKS er ikke  tilknyttet spillerforsikring og forsikringsordning i NFF som alle er pålagt å ha.  Drakt skal da heller ikke deles ut med bakgrunn i dette før avgift er betalt.