Treningstider


Treningstider finnes på HIAS, i idrettsparken, på i skolevegen, på myra og ulike baner i Ottestad, I Arstad gymsal og i Hoberg gymsal.


For trening på HIAS gjelder følgende:

Barnefotballen har ei halv 11'er bane på HIAS (dvs halve HIAS), og deler derfor denne mellom seg. Det er selvfølgelig mulig å bruke mer om dere avklarer det med de andre som er der.

VIKTIG
Når banen leies ut til ekstern leietaker, skal treningen avsluttes 5 min før slik at banen er ryddet til disse tar over.
Lyset går på 15 min før trening og slukkes 15 min etter siste trening.


Alle mål ryddes etter trening, og settes på kortsidene dvs ved siden av 11'er målene.

Treningsfeltet i parken, vil tildeles i utgangspunktet med 1 times økter. Tiden og hvor mange lag som trener samtidig er avhengig av antallet spillere og aldersgruppe.


Oppsett banerWeather Underground PWS ISTANGE7