Verdigrunnlag:

Verdigrunnlaget for OIL fotball setter ord på og tydeliggjør for alle som er involvert i klubben og omgivelsene rundt, hva som er viktig for klubben, og hvordan de skal fremstå i alle sammenhenger; slik som på treninger, kamper, turneringer, på foreldremøter, møte med lokalsamfunn, sponsorer osv. 

 1. MESTRING setter søkelyset på at all aktivitet rettet mot barn og unge skal foregå i trygge rammer og på barn og unges premisser. Aktivitetene skal tilpasses barn og unges nivå og ambisjoner, og ha som mål å utvikle enkeltspillere og lag.
 2. GLEDE setter søkelyset på at klubbens aktiviteter skal skape motivasjon, entusiasme og gode fellesskapsopplevelser.
 3. ÅPENHET setter søkelyset på at OIL skal være for alle, der alle blir tatt vare på og ønskes velkommen, der ulikheter oppfattes berikende og anvendes som ressurs.
 4. FAIR PLAY setter søkelyset på at OIL skal fremme respekt og tillit på og utenfor banen. Fair play setter søkelyset på fotballspillets grunnleggende idé.
 5. TILHØRIGHET setter søkelyset på at klubben skal skape arenaer for positive, viktige og stolte opplevelser for folk i Ottestad.

Dette skal kjennetegne trenerne i ungdomsfotballen :

 • Hensynta FLEST mulig med, gir BREDEST mestrings-grunnlag, noe som skaper de BESTE
 • Tilrettelegger for stor og relevant aktivitet med utgangspunkt i tema.
 • Skape trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt.
 • Stille krav og utfordrer spillerne på kvalitet og tilstedeværelse med utgangspunkt i nivå og mestring
 • Skape konkurransementalitet på trening.
 • Veksle mellom en spørrende og forklarende tilnærming.
 • Vise samtidig som han/hun prater.
 • Veilede på det som kan skje, istedenfor det som har skjedd.
 • Sørger for endring av adferd i løpet av ei økt. Tålmodig og konsentrert jobbing med tema = utvikling.
 • Ha smilet på lur - fotball er gøy
 • Aldri kø - aktivitet er det artige og hva vi lærer av.

Trenerlederskap i ungdomsfotballen :

Forberedelse

 • Trenerteamet planlegger økta ut fra tema og øvelser som er definert i Landslagsskolen.
 • Har god oversikt over hvem som kommer, og har planlagt i detalj øvelser og laginndelinger.
 • Har kvalitetssikret og klargjort utstyr på banen (baller, vester og kjegler)

Før økta med spillerne

 • Informerer spillerne om temaet for økta, og hvilke momenter man skal holde ekstra fokus på. 
 • Illustrerer gjerne med bruk av visuelle hjelpemidler (video, PowerPoint, tavle).
 • Sjekker av med spillerne hvordan de har oppfattet temaet for økta.

Underveis i økta

 • Stopper situasjoner tidlig i økta, og sjekker av om spillerne har et klart bilde av temaet.
 • Flytende positiv forsterkning.
 • Vurderer underveis hvilke momenter man ikke lykkes med. 
 • Viser ønsket adferd ved å stoppe og diskutere potensielle løsninger med spillerne.

Etter økta

 • Diskutere med spillerne om det har vært en positiv endring innenfor temaet for økta. 
 • Sjekker av med spillerne, oppsummerer og skisserer veien videre (neste økt).

Hovedrammer for gjennomføring av økta

15 min: Situasjons-oppvarming

Mental og muskulær forberedelse på temaet for den aktuelle økta.

30-45 min: Situasjons-øving

Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og repetisjoner inn mot temaet for trening.

30-45 min: Spill

Spill med ett eller to mål hvor man gjennom organisering (banestørrelse og lag-organisering), trigger frem mange relevante situasjoner.

---

Alle våre økter skal ta utgangspunkt i tema som skissert i Landslags-skolen. Målet med enhver økt er positiv endring av adferd innenfor det gitte temaet. I tillegg skal spillerne få referanser på kvalitet, som de skal ta med seg hjem i klubbhverdagen.

Våre økter skal bygge på forståelsen av at det meste av læring skjer implisitt (hjernen og nervesystemet tar inn mer enn vår bevissthet klarer å fange opp). 

Det desidert viktigste er at det skapes stor aktivitet og at aktiviteten er fotballspesifikk (medspillere, motspillere, ball, lengderetning).

Trening og økter etter alderstrinn, trykk på lenkene for øvelser:

NFFs skoleringsplan og økter spesifikt knyttet til fotballfaglig tema

Øvelsesbank

NFFs skoleringsplan keeper og økter spesielt knyttet til keeperrollen

Landslagsskolen

Målet for trenerne skal være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper. Hvordan skal vi få det til?


Trenernes huskeliste – for å få til den gode økta:

 • Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

 • All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga.

 • Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.