Dugnader i OIL fotball

Vi er et frivillig idrettslag, og dugnad er avgjørende for våre aktiviteter. Det må påregnes inntil 10 timer klubbdugnad per spiller i fotballgruppa. 

(Eventuelle dugnader i regi av det enkelte fotballag kommer utenom, det er opp til den enkelte foreldregruppe og inntekten går til lagkassa)

I tillegg arrangerer vi salg av julekalendere i november hvert år for å skaffe inntekter til drift av fotballgruppa.


Lagleder er ansvarlig for å kalle inn til dugnadsvakter for sitt lag.

Dugnadslister 2021 (lenker legges ut så snart oppsettet er klart)

  • Kioskvakter 2021.pdf
  • Sulland Cup vår (22.-23.mai)
  • Briskebyturneringen (5.-6. juni)
  • Maxiturneringen (21.-22. aug)
  • Sulland Cup høst (2.-3. okt)
  • Talentcup helger høst


Vaffeloppskrift til kiosken: Bentes havrevafler.docx