Hvordan søke overgang til Ottestad IL fotball

 1. Sørg for å informere nåværende trener og ny trener, slik at disse har dialog om overgangen. Lagleder skal informere sportslig ledelse.
 2. NB. Overganger i barnefotballen 6-12 år ønskes ikke, se vedtak nedenfor
 3. «Overgangsvindu» i amatørfotballen i Indre Østland er 10. september. Overganger kan ikke meldes etter denne dato, ny mulighet er 1. januar.
 4. Fyll ut samtykkeskjema i samarbeid med lagleder i OIL (vårt klubbnummer er 04170004)
 5. Lagleder OIL sender samtykkeskjemaet til vår overgansansvarlige Odd Arne Røe. Han oppretter en søknad i FIKS som må godkjennes av tidligere klubb
 6. Hvis du har forpliktelser som ikke er oppgjort i tidligere klubb (ubetalt treningsavgift, utstyr som skal leveres inn el.l.), kan klubben avslå overgangen.
 7. Gebyr for overgangen blir belastet spilleren (gjelder ungdomsfotballen). Faktureres fra Klubbadmin.


NB. Det er lagleders ansvar å sørge for at nye spillere blir registrert i OILs medlemsregister. Send epost til medlem@ottestadil.no. Spilleren må være registrert (og betale medlemskap/treningsavgift) i OIL for å være spilleberettiget, få drakt og ha gyldig forsikring. Selve overgangen registreres kun i FIKS (fotballens spillersystem) og gir ingen rettigheter til utøveren. 

Gebyrer:

 • Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-
 • Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-
 • Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-

 

Ottestad IL fotballstyre fattet følgende vedtak 29.10.2019:

 • OIL aksepterer overganger i barnefotballen kun i forbindelse med tilflytning/mangel på tilsvarende tilbud i eget nærmiljø.
 • Overgangsgebyr fra og med ungdomsfotballen skal fra 1.1.2020 dekkes av spiller som melder overgang til OIL. 
 • Alle overganger skal behandles av sportslig utvalg og trener/leder.

 

Mer info om overganger: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2016/overgang-uten-kontrakt/