Trenerkurs 2020

Et viktig mål for OIL fotball er å ha god kompetanse i alle ledd; trenere, dommere, lagledere og administrativ ledelse (styret). For å ivareta dette arbeidet er det etablert en kompetansegruppe (dommere ivaretas av egen dommeransvarlig). Kompetansegruppen har oversikt over kompetanse i klubben og sørger for at det tilbys kurs slik at alle har mulighet til å gjennomføre nødvendige kurs.

Gruppen medlemmer er pr. 01.02.2020 Kjetil Furuberg, Bjørnar Bakken, Trond Berg og Lars S. Schee.

Bjørnar Bakken er ansvarlig for økonomi tilknyttet kurs. Det bes derfor om at man får bekreftet av Bjørnar dekning av deltageravgiften før man melder seg på. Kontakt Bjørnar på bjornar.bakken4@gmail.com 

Har du spørsmål om kurs eller kompetanse generelt, benytt epost fotballkurs@ottestadil.no


Oversikt over kurs som tilbys i kretsen finnes her:

https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/#Toppen