Samtykkeerklæring for bruk av bilder i Ottestad IL

Dette er et samtykke som gjelder hele Ottestad Idrettslag og alle idrettsgrupper.

Datatilsynet krever at idrettslaget innhenter samtykke fra de foresatte til å publisere bilder/ video av utøverne på internett og i papirform.

Ottestad IL vil være varsom med å kople navn på utøvere sammen med bildene, og vil i minst mulig utstrekning publisere individuelle bilder. Vi er opptatt av at alle utøvere skal fremstå i et positivt lys, og vil selvsagt ikke publisere uheldige eller upassende bilder/videoer.

Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.

Foresatte kan når som helst trekke fullmakten tilbake, enten for enkeltbilder/ -videoer eller for generell publisering.

Det vil være aktuelt å publisere bilder/video på våre nettsider www.ottestadil.no og arrangementssider, samt i skriftlige publikasjoner og lokalaviser.

Ved å avkrysse for aksepter under, aksepterer jeg at spilleren dette skjema gjelder for kan fotograferes, og at bilder av personen kan publiseres på idrettslagets nettsider, sosiale media og i artikler i andre medier.

ddmmyyyy

Må være foresatt når utøver er under 15 år