Gutter og jenter 7 - 10 år

Trenerne skal:

 • Ha smilet på lur
 • Se alle
 • Orden + ro = trygghet
 • Aldri kø
 • Stor i angrep
 • Små i forsvar

Verdigrunnlag:

Verdigrunnlaget for OIL fotball setter ord på og tydeliggjør for alle som er involvert i klubben og omgivelsene rundt, hva som er viktig for klubben, og hvordan de skal fremstå i alle sammenhenger; slik som på treninger, kamper, turneringer, på foreldremøter, møte med lokalsamfunn, sponsorer osv. 

 1. MESTRING setter søkelyset på at all aktivitet rettet mot barn og unge skal foregå i trygge rammer og på barn og unges premisser. Aktivitetene skal tilpasses barn og unges nivå og ambisjoner, og ha som mål å utvikle enkeltspillere og lag.
 2. GLEDE setter søkelyset på at klubbens aktiviteter skal skape motivasjon, entusiasme og gode fellesskapsopplevelser.
 3. ÅPENHET setter søkelyset på at OIL skal være for alle, der alle blir tatt vare på og ønskes velkommen, der ulikheter oppfattes berikende og anvendes som ressurs.
 4. FAIR PLAY setter søkelyset på at OIL skal fremme respekt og tillit på og utenfor banen. Fair play setter søkelyset på fotballspillets grunnleggende idé.
 5. TILHØRIGHET setter søkelyset på at klubben skal skape arenaer for positive, viktige og stolte opplevelser for folk i Ottestad.

Innhold på treningene:

Treningens faser, trykk på lenkene for øvelser:

 1. Lagets startrituale (samles i ring og holde om hverandre)
 2. Sjef over ballen øvelser, leker og sjef-over-ballen-øvelser
  • Utfordre tempo i føring, vending
  • Utførelse på pasnings- og skuddfinta
  • Medtaket (to, maks tre ,touch mottak – pasning)
  • Slå igjennom ball – ikke rotasjon i kropp ved pasning
  • Introdusere ytterside – pasning
 3. Spille med og mot
  • Med motspill (rektangulær firkant): Være spillbar – se ballfører og neste ballfører
  • Overtallsspill som aktivitet
  • 1:1, 2:1, 2:2
 4. Tilpasset smålagsspill (aldri mer enn 4 mot 4 for denne aldersgruppen)
  • Varier med mål, fire mål og føre over linje
  • Bruk gjerne voksen eller joker
  • Differenser med antall spillere i smålagsspillet
  • Vær tro mot formasjon – jobb med posisjon
  • Stor i angrep:
   • Være spillbar – se ballfører og motstanders mål
   • Åpne seg
   • Støtte – strekke
   • Keeper som støttespiller
  • Små i forsvar:
   • Førstemann hjem
   • Hvem presser
   • Hvem lurer inn bak oss
 5. Scoringsøvelser
  • Gjerne etter dribleløype
  • Skudd etter rullende ball i mot, etter føring og fra sida
 6. Keeperen
 7. Lagets avslutningsrituale

Målet for trenerne skal være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper. Hvordan skal vi få det til?

Trenernes huskeliste – for å få til den gode økta:

Alle trenere kan innholdet og hvem som skal gjøre hva

All organisering av øvelser skjer i forkant av treninga. Ny organisering skjer mens spillerne er i gang.

Aldri mer en maks fire spillere ved smålagsspill

Formasjon, - slik ønsker vi å spille:

 • Bredde og dybde (store i angrep, små i forsvar)
 • Tre ledd/ lagdeler (forberedende til 7'er)